top of page

USŁUGI

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy każdym z etapów planowania i realizacji inwestycji, w szczególności w formule PPP.

DORADZTWO I ANALIZY

Pomagamy w analizie potrzeb inwestycyjnych, wyboru optymalnego sposobu przeprowadzenia inwestycji od strony technicznej, technologicznej, ekonomiczno-prawnej.

FINANSOWANIE

Dla zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych jesteśmy w stanie zapewnić środki finansowe na ich realizację. Korzystamy ze środków własnych, jak również oferty krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.

REALIZACJA

Zapewniamy przeprowadzenie niezbędnych prac projektowych, uzyskanie wymaganych zgód i pozwoleń administracyjnych. Do realizacji robót budowlanych korzystamy ze sprawdzonych partnerów technologicznych zapewniających terminowość i wysoką jakość wykonywanych prac.

UTRZYMANIE

Oferujemy techniczne utrzymanie wytworzonych składników majątkowych przez okres nawet do 20 lat. Gwarantujemy dotrzymywanie uzgodnionych mierników jakościowych.

Usługi: Usługi
bottom of page