top of page

ESG

BaltCap jest zaangażowany w zrównoważone inwestowanie. Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym ("ESG") są w pełni zintegrowane z naszymi codziennymi działaniami we wszystkich obszarach naszej działalności.

Mamy 10-letnie doświadczenie w raportowaniu naszych wyników ESG i dążymy do ciągłej poprawy naszych wyników.

Działania IZIM w obszarze zrównoważonego rozwoju, są w pełni zgodne w polityką BaltCap w tym zakresie.

PPP: Usługi
bottom of page