top of page

PROJEKTY

Jesteśmy podmiotem wyspecjalizowanym w przygotowaniu, finansowaniu i realizacji projektów połączonych z wieloletnim utrzymaniem technicznym. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów Partnerstwa Publiczno Prywatnego, która to formuła znakomicie się sprawdza w projektach infrastrukturalnych. Do typowych obszarów w jakich realizowane są tego typu projekty należą:

Projekty: Usługi

OBIEKTY PUBLICZNE

szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, pływalnie, budynki administracji publicznej, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury

TRANSPORT

drogi, mosty, przystanki, tabor, trakcja

ENERGIA, MEDIA, ODPADY

wysokosprawne lokalne systemy ciepłownicze, oczyszczalnie ścieków, składowanie i unieszkodliwianie odpadów

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA

głeboka modernizacja energetyczna, systemy zarządzania energią, energooszczedne oświetlenie uliczne

bottom of page