top of page

Konsultacje

W ramach realizowanych projektów, często chcemy poznać opinie mieszkańców, przyszłych użytkowników czy też różnych grup nieformalnych. 

W tym celu udostępniamy ankiety online w oparciu o narzędzie Microsoft Forms.

Zbierane odpowiedzi są w pełni anonimowe, zaś pytania nie dotyczą informacji wrażliwych. Pomagają one nam w planowaniu naszych działań dla konkretnych inwestycji, tak aby jak najlepiej spełniały one oczekiwania jak najszerszego grona interesariuszy.

Aktualne ankiety

Lubań - Infrastruktura sportowa

Konsultacje dla placówek edukacyjnych, klubów, stowarzyszeń, grup nieformalnych, lokalnego biznesu.

Pusta strona: Witamy
bottom of page