• izim

Wałbrzych - Głęboka modernizacja energetyczna

Aktualizacja: 25 lis 2019

IZIM spełnił wymagania Gminy Wałbrzych i został zaproszony do udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym wyboru partnera prywatnego w postępowaniu "Poprawa efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych"


Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów oświatowych Gminy Wałbrzych oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych realizacją przedsięwzięcia.


#wałbrzych #efektywnośćenergetyczna

29 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

PPP w Parysowie

Przeszliśmy pozytywnie kolejną prekwalifikację i zostaliśmy zaproszeni do udziału w dialogu konkurencyjnym, organizowanym przez Urząd Gminy Parysów na Mazowszu. Prowadzony temat obejmuje zadanie: Term

PPP w Giżycku

W dniu 11 marca 2020r. otrzymaliśmy potwierdzenie, że spółka IZIM w konsorcjum z UNIBEP SA, spełniła warunki udziału w postępowaniu " BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA NIERUCHOMOŚCI GMI

Krucza 50, 00-025 Warszawa