top of page
Aktualności: Blog2
  • Zdjęcie autoraizim

Dialog konkurencyjny w LubaniuFirma Izim zakwalifikowała się do pierwszej tury dialogu konkurencyjnego pn.

"Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań".

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót

budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji energetycznej infrastruktury sportowej i szkolnej w Mieście Lubań, oraz techniczne utrzymanie obiektu, obejmujące w szczególności zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie. Rezultatem wykonanych prac będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w obiekcie. Oczekiwaniem zamawiającego jest pozyskanie wykonawcy, który samodzielnie lub z pomocą podmiotu trzeciego sfinansuje wykonanie przedmiotu zamówienia. Przedsięwzięcie ma na celu osiągnięcie przez zamawiającego oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej, a także redukcję emisji CO2. Zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie opierać się powinno na zastosowaniu zdalnego systemu zarządzania wraz z możliwością bieżącego monitorowania przez wykonawcę i zamawiającego.

41 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page