PPP

Wszystkie inwestycje infrastrukturalne realizowane przez stronę publiczną muszą pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. W przypadku realizacji projektów w formule PPP, konieczne jest również przestrzeganie postanowień Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. 


Nasz zespół posiada doświadczenie w przygotowaniu, finansowaniu i realizacji umów PPP. Zawsze chętnie bierzemy udział w dialogach technicznych, jak również odpowiadamy na testy rynku. 

Poniżej przedstawiamy główne etapy projektu PPP, zachęcamy też do czerpania wiedzy ze strony 

 

PRZYGOTOWANIE

dialog techniczny, test rynku

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

prekwalifikacja, dialog konkurencyjny, składanie ofert, podpisanie umowy

ZARZĄDZANIE UMOWĄ

ciagłe monitorowanie wskaźników rezultatu