top of page

PPP

Wszystkie inwestycje infrastrukturalne realizowane przez stronę publiczną muszą pozostawać w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. W przypadku realizacji projektów w formule PPP, konieczne jest również przestrzeganie postanowień Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. 


Nasz zespół posiada doświadczenie w przygotowaniu, finansowaniu i realizacji umów PPP. Zawsze chętnie bierzemy udział w dialogach technicznych, jak również odpowiadamy na testy rynku. 

Poniżej przedstawiamy główne etapy projektu PPP, zachęcamy też do czerpania wiedzy ze strony 

PPP: Usługi

PRZYGOTOWANIE

dialog techniczny, test rynku

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

prekwalifikacja, dialog konkurencyjny, składanie ofert, podpisanie umowy

ZARZĄDZANIE UMOWĄ

ciagłe monitorowanie wskaźników rezultatu

bottom of page