• izim

Staszów - Realizacja Staszowskiego centrum Przedsiębiorczości

Wniosek o udział w dialogu konkurencyjnym, złozony przez IZIM został pozytywnie oceniony, i spółka została zaproszona do udziału w postępowaniu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie nieruchomości obejmujących zabudowane działki będące własnością Skarbu Państwa, użytkowane wieczyście przez PKS w Staszowie Sp. z o.o., SCP Sp. z o.o. i Gminę Staszów. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz prowadzenie przez partnera prywatnego Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wsparcie doradcze dla projektu w zakresie prawnym, finansowym i technicznym zapewniane jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju od czerwca 2018 r.


37 wyświetlenia

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

PPP w Parysowie

Przeszliśmy pozytywnie kolejną prekwalifikację i zostaliśmy zaproszeni do udziału w dialogu konkurencyjnym, organizowanym przez Urząd Gminy Parysów na Mazowszu. Prowadzony temat obejmuje zadanie: Term

PPP w Giżycku

W dniu 11 marca 2020r. otrzymaliśmy potwierdzenie, że spółka IZIM w konsorcjum z UNIBEP SA, spełniła warunki udziału w postępowaniu " BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA NIERUCHOMOŚCI GMI

Krucza 50, 00-025 Warszawa