top of page
Aktualności: Blog2
  • Zdjęcie autoraizim

Mielno - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno

I

ZIM jako jedyny podmiot złożył ofertę w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego w przetargu ogłoszonym przez gminę Mielno.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi dostaw służących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej gminy Mielno oraz utrzymanie obiektów, w tym zarządzanie gospodarką energetyczną w tych obiektach, czego rezultatem będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w budynkach objętych zakresem przedsięwzięcia.

Jest to przykład hybrydowego PPP gdzie część środków pochodzić będzie z UE.

83 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page