• izim

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP

Na początku grudnia odbyła się pierwsza tura dialogu konkurencyjnego w Rawiczu, do którego firma Izim przystępuje jako jedyna.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji

energetycznej 23 budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z założeniami projektu wyłoniony w toku postępowania partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej objętych zakresem projektu. Następnie partner prywatny wdroży i będzie eksploatował system zarządzania energią w ww. obiektach w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, świadcząc jednocześnie usługi w zakresie utrzymania technicznej sprawności obiektów.


52 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Praca zdalna

W związku z rozwojem sytuacji pandemicznej nasz zespół przechodzi na pracę zdalną. Nasza obecność w biurze będzie zminimalizowana. Zachęcamy do kontaktu mailowego.