top of page
Aktualności: Blog2
  • Zdjęcie autoraizim

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP

Na początku grudnia odbyła się pierwsza tura dialogu konkurencyjnego w Rawiczu, do którego firma Izim przystępuje jako jedyna.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji

energetycznej 23 budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgodnie z założeniami projektu wyłoniony w toku postępowania partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych w obiektach użyteczności publicznej objętych zakresem projektu. Następnie partner prywatny wdroży i będzie eksploatował system zarządzania energią w ww. obiektach w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, świadcząc jednocześnie usługi w zakresie utrzymania technicznej sprawności obiektów.


68 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zmiana adresu

Miło nam poinformować o zmianie adresu rejestrowego spółki IZIM. Nasze biuro będzie się mieścić przy ul Puławskiej 145 w Warszawie, w przestrzeni zarządzanej przez Regus. Dzięki tej zmianie uzyskamy d

Comments


bottom of page